Relikviářová busta světice

Název Relikviářová busta světice
Místo vzniku Španělsko
Datování kolem 1550
Provenience sbírka Františka Ferdinanda d’Este (1863–1914), zámek Konopiště, před 1914; zámek Konopiště a později státní zámek Konopiště 1914−1939
Původní umístění státní zámek Konopiště
Způsob nabytí získáno v roce 1939
Inventární číslo P 5492
Předchozí inventární čísla DP 41
Katalogové číslo 35
Tematický celek Španělské malířství a sochařství 13.-19. století
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla socha
Popis

Relikviářová polopostava s otvorem na prsou znázorňuje mladou ženu s hlavou lehce skloněnou k pravému rameni. Bohatě zkadeřené prameny plavých vlasů spadají symetricky kolem uší a krku na záda. Zčásti je zakrývá rouška podvázaná na temeni hlavy. Dvojitá šňůra náhrdelníku na štíhlém krku i rouška a rukávy jsou provedeny proškrabováním svrchní barevné vrstvy na zlatý podklad, který probleskováním dává dojem odrazu světla od šperku a uplatňuje v zárodečné podobě techniku estofado.

Rozměry
výška 545 mm / šířka 430 mm / Hloubka 190 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • PODLAHA 1911
  Antonín Podlaha, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Benešovském, Praha 1911.
 • SLAVÍČEK 1987
  Lubomír Slavíček – Jan Assmann, Staré španělské umění: vybraná díla ze sbírek v ČSSR, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 1987.
 • ŠTĚPÁNEK 1976
  Pavel Štěpánek, Španělská plastika v Národní galerii v Praze, Umění XXIV, 1976, s. 256–273.
 • ŠTĚPÁNEK–VLK 1978
  Pavel Štěpánek, Miloslav Vlk (eds.), Sbírky starého umění 15.–19. stol., Privodce a seznam exponáti, Zámek v Nelahozevsi, Praha 1978.
 • ŠTĚPÁNEK 1979
  Pavel Štěpánek, Esculturas españolas en la Galería de Bohemia Central, Ibero-Americana Pragensia XII, 1979, s. 185–192.
 • ŠTĚPÁNEK 1984−1985
  Pavel Štěpánek, Španělské umění 14.–16. století z československých sbírek, kat. výst., Středočeská galerie, Praha 1984−1985.
 • ŠTĚPÁNEK 1997
  Pavel Štěpánek, Španělské umělecké řemeslo 1550–1650. Výběr z českých sbírek, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha 1997.
 • ŠTĚPÁNEK 2019, s. 108–110
  Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century, Illustrated Summary Catalogue, Prague 2019.
Prameny
 • KONOPIŠTĚ INVENTÁŘ cca 1920
  Konopiště Inventář, zvaný „Černá kniha“, cca 1920. [státní zámek Konopiště, archiv]

V poprsí busty je kulatý otvor spojený s velkou čtvercovou schránkou vyhloubenou v zádech figury, což jasně prozrazuje relikviářové použití. Široký obdélníkový výstřih, prostřihované rukávce a stuha, jíž je postava přepásána, svědčí o šatu římského střihu. Protože chybí jakýkoliv náznak atributu nebo nápisu (který často býval na zde chybějícím podstavci – peaně), lze soudit jen podle typu šatů a roušky částečně pokrývající vlasy, že jde pravděpodobně o jednu z raně křesťanských panen-mučednic římského období, jejichž kult se v 16. století pod vlivem vykopávek v katakombách značně rozšířil. (Ve Španělsku existují dokonce blíže neoznačené relikviářové busty s nápisy „DE LAS MIL VIRGENES“, tedy „z tisíce panen“.) Pootevřená ústa dodávají celkovému vzhledu tváře výraz duševního napětí, jímž se dílo odlišuje od italského zájmu o senzuálně podanou formu, kterou je však zároveň ovlivněno (například kadeře vytvářející malebné prameny, uspořádání stuhy na čele, jemné ušlechtilé traktování tváře, rysy obličeje uchovávající duchovní obsah). Postava nese rysy španělského chápání plastiky, ale s evidentním poučením z florentsko-sienské tradice řezby. K těmto charakteristikám se připojuje i místní použití techniky proškrabávání (estofado), tak příznačné pro španělské pojetí polychromie.

Martina Jandlová (Štěpánek 2019 – kráceno) 2020