Rýnská krajina u Rollandsecku

(13. 7. 1607 – 25. 3. 1677)
Název Rýnská krajina u Rollandsecku
Datování 1636
Provenience Hollareum
Způsob nabytí převzato z Národního muzea v roce 1949
Inventární číslo K 31226
Katalogové číslo 13
Tematický celek Kresby Václava Hollara
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Značeno vlevo dole: WHollar f, 9. Maij 1636
Nápis Rolandseck ‒ Nonnenwerdt / Rhenus fluvius
Rozměry
výška 122 mm / šířka 290 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • Denkstein 1978, obr. 13
  Vladimír Denkstein, Václav Hollar: Kresby, Praha 1978
 • Kat. Mohuč 1987, kat. č. 11
  Wenzel Hollar 1607–1677: Reisebilder vom Rhein: Städte und Burgen am Mittelrhein in Zeichnungen und Radierungen, kat. výst., Landesmuseum Mainz, Mainz 1987.
 • Springell 1963, kat. č. III
  Francis Springell, Connoisseur & diplomat: the Earl of Arundel's Embassy to Germany in 1636 as Recounted in William Crowne's Diary, the Earl's Letters and other Contemporary Sources with a Catalogue of the Topographical Drawings Made on the Journey by Wenceslaus Hollar, Maggs, London 1963.
 • Sprinzels 1938, č. 181
  Franz Sprinzels, Wenceslaus Hollar and His Drawings / Hollar: Handzeichnungen, Wien 1938.
 • Volrábová 2017, kat. č. II. 6
  Alena Volrábová, Václav Hollar (1607–1677): kresby. Soupisový katalog, Národní galerie v Praze, Praha 2017.

Na jaře roku 1636 směřoval anglický diplomat Thomas Howard, hrabě z Arundelu a Surrey, do Vídně, kde chtěl zastihnout císaře a intervenovat za dědická práva dcery anglického krále Jakuba I., české „zimní královny“, choti Fridricha Falckého. V družině mise byli kromě ozbrojené gardy také různí vzdělanci včetně Williama Crowna (1617–1682), který cestu zaznamenával v deníku (Springell 1963, s. 54–135). Když se poselstvo zastavilo v Kolíně nad Rýnem, přijal Arundel Václava Hollara, aby cestu dokumentoval obrazem. Hrabě pak napsal svému příteli reverendovi Williamu Pittymu v dopise krátkou větu o tom, že najal jistého „Hollarse“ (Springell 1963, s. 143), který dokáže kreslit a dělat lepty pěkně a svižně (volně přeloženo). Z této cesty se nám dodnes zachovalo bezmála 120 kreseb, jež náleží k vrcholům Hollarovy kreslířské tvorby. V grafickém provedení však tyto pohledy on sám provedl jen výjimečně a mnohem později. Z početné série kreseb z cesty po Rýně, Mohanu a Dunaji jich je ve sbírce Národní galerie uloženo devatenáct, což je největší podíl z celé pražské kolekce Hollarových kreseb. Pohled na krajinu u Rolandsecku náleží mezi příklady pohledů z počátku cesty, kterou zachytil slovem také William Crowne. O tomto místě píše, že ráno brzy vstávali a pak pokračovali v plavbě, když obeplouvali ostrov Nonnenwerth s benediktinským klášterem (Springell 1963, s. 57). Kresba byla nepochybně stejně jako mnoho jiných dokončena až v ateliéru podle předchozích skic.

Alena Volrábová 2020