Ležící ženský akt

(13. 7. 1607 – 25. 3. 1677)
Název Ležící ženský akt
Datování datováno 1633
Provenience Vojtěch Lanna; Hollareum
Způsob nabytí získáno převodem z Národního muzea v roce 1949
Inventární číslo K 31216
Katalogové číslo 10
Tematický celek Kresby Václava Hollara
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Nápis Dieses mach ich zu gutter und immerwender Gedächtnis in Cöllen, den 31 July Ao 1633. Wentzeslaus Hollar von Prag. (nápis na přilepeném listu)
Rozměry
výška 104 mm / šířka 171 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • Denkstein 1978, obr. 70
  Vladimír Denkstein, Václav Hollar: Kresby, Praha 1978
 • Kat. Helsinky 1987, kat. č. 17
  Barokin Faidette Prahau Kanallisgalleriasta, kat. výst., Helsinki 1987.
 • Kat. Kolín 1992, s. 52
  Werner Schäfke, Wenzel Hollar – Die Kölner Jahre: Zeichnungen und Radierungen 1632–1636. Die Bestände des Kölnischen Stadtmuseums ergänzt durch Leihgaben aus Bonn, Chatsworth, Düsseldorf, Köln, Odenthal, Prag und Windsor, kat. výst., Kölnisches Stadtmuseum, Köln am Rhein 1992.
 • Kat. Manchester 1963, kat. č. D 4
  F. G. Grossmann, Wenceslaus Hollar 1607–1677, Drawings, Paintings, Etchings, kat., City Art Gallery, Manchester 1963.
 • Kat. Praha 2001, kat. č. II/6.41
  Vít Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 2001.
 • Kat. Praha 2007, kat. č. I/29
  Alena Volrábová (ed.), Václav Hollar a Evropa mezi životem a zmarem / Wenceslaus Hollar and Europe between Life and Desolation, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 2007.
 • Kat. Praha 2008, kat. č. 67
  Alena Volrábová – Blanka Kubíková – Michaela Brixová – Anna Rollová (eds.), 101 Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze, kat. sbírky, Národní galerie v Praze, Praha 2008.
 • Sprinzels 1938, č. 12
  Franz Sprinzels, Wenceslaus Hollar and His Drawings / Hollar: Handzeichnungen, Wien 1938.
 • Urzidil 1936, Tab. IV, obr. 11
  Johannes Urzidil unter Mitarbeit von Franz Sprinzels, Wenceslaus Hollar: Der Kupferstecher des Barock, Wien–Leipzig 1936.
 • Volrábová 2017, kat. č. I.J/14
  Alena Volrábová, Václav Hollar (1607–1677): kresby. Soupisový katalog, Národní galerie v Praze, Praha 2017.
 • Gutt 1931, s. 145
  Karel Gutt, V. Hollar a P. Pontius, Umění V, 1931, s. 145.

Mnohokrát diskutovaný ojedinělý akt v Hollarově kreslířském díle (vzácný i v díle grafickém) stále budí otázky. Datování jej klade do roku 1633, avšak je napsané na dodatečně přilepeném lístku. Spektroskopická analýza před časem ukázala, že oba listy papíru prošly jinou historií, což znamená, že byly slepeny později, a to relativizuje určení kresby, jak jsem upozornila již dříve (Kat. Praha 2007). Nicméně Hollarovo autorství je velmi pravděpodobné. Rukopis se Hollarovu velmi blíží, zejména v liniích rukou a v partii vlasů i obličeje ženy. Romantické úvahy okolo vztahu umělce k modelu však můžeme zapomenout. Asi nás nevede k odhalení Hollarovy tajemné milenky. Provedení kresby je sice detailní a citlivé, ale jistá přílišná detailnost vede k úvaze, že může jít o variantu – nebo dokonce kopii – podle některého díla například Petra Paula Rubense. Blízká je jí ženská postava z Rubensova obrazu Osvobození Andromedy, dnes v madridském Pradu. Pokud by však šlo například o kresbu podle některého díla ze sbírek hraběte z Arundelu, vznikla by mnohem později. Dataci nebo autorství však nelze měnit, dokud nenalezneme další důkaz, který by jejich úpravu podpořil.

Alena Volrábová 2020