Vybavení lodního trupu

(13. 7. 1607 – 25. 3. 1677)
Název Vybavení lodního trupu
Datování pravděpodobně 1634
Provenience Hollareum
Způsob nabytí převzato z Národního muzea v roce 1949
Inventární číslo K 31236
Katalogové číslo 8
Tematický celek Kresby Václava Hollara
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Rozměry
výška 72 mm / šířka 134 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • Kat. Praha 2007, kat. č. II/46
  Alena Volrábová (ed.), Václav Hollar a Evropa mezi životem a zmarem / Wenceslaus Hollar and Europe between Life and Desolation, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 2007.
 • Kat. Washington 1996, kat. č. 103
  Rachel Doggett – Julie L. Biggs – Carol Brobeck, Impressions of Wenceslaus Hollar, The Folger Shakespeare Library, Washington D.C. 1996.
 • Sprinzels 1938, č. 90
  Franz Sprinzels, Wenceslaus Hollar and His Drawings / Hollar: Handzeichnungen, Wien 1938.
 • Volrábová 2017, kat. č. I.H/42
  Alena Volrábová, Václav Hollar (1607–1677): kresby. Soupisový katalog, Národní galerie v Praze, Praha 2017.

Kresba souvisí s grafickým listem Vybavení (nebo Čištění) lodního trupu (P 1264, NH 959). Je bohužel poměrně setřená a zašpiněná, což by na druhou stranu mohlo být známkou toho, že šlo o přímou předlohu, jako tomu bylo u kresby dvou lodních přídí z berlínského Kupferstichkabinett (Volrábová 2017, kat. č. IV/11). Nicméně rozměr kresby je znatelně menší – v podstatě o polovinu (rozměr obrazu grafiky je 137 × 231 mm) – a ani velikost motivu samotného neodpovídá. Nemůže tedy jít o přímou předlohu, i když o vztahu k leptu není pochyb. Varianta této kresby, která pravděpodobně sloužila jako příprava k předloze pro grafické provedení, dnes neznámo kde (Volrábová 2017, kat. č. A.III/31), je datovaná 1634. Proto je pravděpodobný stejný rok vzniku kresby z Národní galerie Praha.

Alena Volrábová 2020