Vestigi delle antichità di Roma, Tivoli, Pozzuolo et Altri Luochi - Titulní líst

Aegidius II. Sadeler  – rytec
(1570 – 1625)
Název Vestigi delle antichità di Roma, Tivoli, Pozzuolo et Altri Luochi - Titulní líst
Místo vzniku Praha; Země Koruny české
Stav I.
Datování 1606
Způsob nabytí Získáno: 1962
Inventární číslo R 160515
Druh uměleckého díla grafika
Značeno dole na soklu: STAMPATI IN PRAGA DA AEGIDIO / SADELER SCVLTORE DI ESSA MAE[STÀ] ∞ DCVI
Nápis VESTIGI DELLE ANTICHITA DI / ROMA TIVOLI POZZ- / VOLO ET ALTRI LVOCHI
Rozměry
výška 153 mm / šířka 269 mm
Materiál
Technika
Literatura
  • Limouze 1997
    Dorothy Limouze, Umění rytiny na císařském dvoře v Praze, in: Kat. Praha 1997
  • Limouze 1990, s. 188–189
    Dorothy Anne Limouze, Aegidius Sadeler (c. 1570–1629): Drawings, Prints and Art Theory, Ph.D. Dissertation, Princeton University 1990.
  • Cametti – Falcucci – Mariani 1990
    Cecilia Cametti – Cristina Falcucci – Ginevra Mariani, Vedute di Roma nel 1500: Étienne Du Pérac e altri, Roma 1990.

Aegidius Sadeler vydal v roce 1606 cyklus čítající dvaapadesát grafických listů s názvem Vestigi delle antichità di Roma, Tivoli, Pozzuolo et Altri Luochi (Antické památky z Říma, Tivoli, Pozzuoli a dalších míst). Většina z nich jsou kopiemi vedut od Étienna Dupéraca, který vydal v roce 1575 cyklus s velmi podobným názvem Vestigi delle antichità di Roma raccolti et ritratti in perspettiva con ogni dilegenza (Vybrané antické památky Říma, umně zobrazené v perspektivě). K Dupéracovým třiceti devíti pohledům na římské ruiny1 přidal Sadeler třináct nových listů, zejména scény mimo Řím. Tyto nové výjevy vznikly podle různorodých předloh: některé podle kreseb Jana Brueghela st. a Pietera Stevense, jeden je kopií leptu od bratří Van Doetecum na základě předlohy vytvořené Pieterem Bruegelem st. a několik kompozic je zřejmě invence samotného Sadelera. To je i případ titulního listu cyklu, přestože některé prvky autor také převzal z Dupéracovy úvodní kompozice (obr. 20). Název cyklu je vepsán na kůži legendární římské vlčice, která odkojila malého Romula a Rema, zakladatele Říma. Kůže je natažená ve výklenku lemovaném pilíři s představenými hermovkami – patrně postavami filosofů. Po stranách kompozice jsou umístěny postavy Fámy (Slávy) a Chrona (Času). Postava Fámy na Sadelerově grafickém listu pozvedá levicí troubu slávy, zatímco v pravé ruce drží štít, u nohou jí leží předměty symbolizující oblasti, v nichž je možno dosáhnout proslulosti (brnění, knihy, sochy). Na pravé straně výjevu postava Chrona (Času) svírá v pravé ruce kosu a v levici přesýpací hodiny, atributy pomíjivosti lidského konání i života. Také ruiny antické architektury u jeho nohou hovoří o nevyhnutelném ničivém působení času. Rytecký rukopis prozrazuje, že Sadeler svěřil provedení série nejspíše své dílně

Blanka Kubíková 0000