Portrét Ottavia Strady

Aegidius II. Sadeler  – inventor
(1570 – 1625)
Název Portrét Ottavia Strady
Místo vzniku Praha; Země Koruny české
Stav IV.
Datování 1600
Provenience Sbírka Jindřicha Klazara
Způsob nabytí Dar Jindřicha Klazara 1946
Inventární číslo R 16973
Druh uměleckého díla grafika
Značeno Eg[idius] Sadeler sculp[sit]
Nápis IN LABORE MEO REQVIES. A[NN]o CHR[ISTI] M.D.C. AETATIS. L. ADMODVM ILLVSTRI VIRO D[OMI]NO OCTAVIO DE STRADA / À ROSBERG RODVL [sic] [PHO] II. ROM[ANORUM] IMP[ERATORII] NOBILI / AVLICO ANTIQVARIO ET CIVI / ROMANO.
Rozměry
výška 235 mm / šířka 160 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • Limouze 1997, s. 110
  Dorothy Limouze, Umění rytiny na císařském dvoře v Praze, in: Kat. Praha 1997
 • Limouze 1990, s. 168
  Dorothy Anne Limouze, Aegidius Sadeler (c. 1570–1629): Drawings, Prints and Art Theory, Ph.D. Dissertation, Princeton University 1990.
 • Zelenková in Kat. Olomouc 2004, s. 27
  Adam Hnojil (ed.), V zajetí vášně: sbírka Patrika Šimona, Olomouc 2004.
 • Boom 1988, s. 21
  Annemarie C. van der Boom, Tra Principi e Imprese: The Life and Works of Ottavio Strada, in: Prag um 1600: Beiträge zur Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II., Freren 1988, s. 19–23.

Ottavio Strada (1550–1607) byl blízkým služebníkem císaře Rudolfa II., působil jako jeho dvorní antikvář a správce sbírek od roku 1581 až do své smrti. Široké znalosti z oblasti umění, emblematiky, numismatiky či genealogie získal z velké části od svého otce Jacopa (1507–1588), architekta, malíře, zlatníka, sběratele a obchodníka s uměním, který se po odchodu z rodné Mantovy prosadil především jako umělecký agent a rádce habsburských císařů. Ottavio zdědil po otci i umělecké nadání, jako autor kresebných předloh se podílel na sbírce impres vydané pod názvem Symbola divina et humana (srov. kat. č. VI/1), které do mědirytu převedl Aegidius Sadeler a jeho dílna. Zde představená podobizna Ottavia Strady od téhož rytce tvoří součást prvního dílu tohoto spisu (vydán 1601). Rytina datovaná rokem 1600 zachycuje portrétovaného v polopostavě za kamenným parapetem, na němž je vepsán nápis a autorské značení. Z neutrálního křížovitě šrafovaného pozadí vystupuje v horní části Stradova devíza: In labore meo reqvies (V práci nalézám klid). Nalevo nahoře je umístěn Stradův erb. Predikát Roßberg zdědil Ottavio po své matce, hraběnce Ottilii Schenk von Roßberg, v roce 1598 mu byl potvrzen rytířský stav a udělen titul civis Romanus.

Blanka Kubíková 0000