Stigmatizace svatého Františka

(1637 – 1666)
Název Stigmatizace svatého Františka
Místo vzniku Madrid; Španělsko
Datování po 1660
Provenience sbírka Stanislava Zemana, Livínov, před 1985
Způsob nabytí zakoupeno v roce 1985
Inventární číslo O 15690
Katalogové číslo 5
Tematický celek Španělské malířství a sochařství 13.-19. století
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Přípis

Na zadní straně napínacího rámu vpravo nahoře je papírový štítek s informacemi o zakoupení obrazu od Stanislava Zemana. 

Popis

Obraz znázorňuje sv. Františka z Assisi modlícího se na hoře La Verna u Arezza, kde se mu zjevil seraf a vtiskl mu pět temně rudých ran – stigmat odpovídajících ranám Ukřižovaného. Františkovým přáním totiž bylo trpět jako jeho milovaný Kristus na kříži. Výjev uprostřed skal a lesa je spíše naznačen než podrobně vylíčen; vpravo v pozadí se objevuje ve skalách průrva s lehce načrtnutou siluetou spolubratra.

Rozměry
bez rámu: výška 1665 mm / šířka 1200 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • KAT. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2008, s. 94–95
  Lenka Stolárová (ed.), Barokní umění ze sbírek Národní galerie v Praze: výběrový katalog stálé expozice Národní galerie v Praze na zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou, kat., Praha 2008.
 • SLAVÍČEK 1987
  Lubomír Slavíček – Jan Assmann, Staré španělské umění: vybraná díla ze sbírek v ČSSR, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 1987.
 • ŠTĚPÁNEK 1985B, s. 175–176
  Pavel Štěpánek, Pinturas madrileñas en colecciones checoslovacas, Ibero-Americana Pragensia XIX, 1985, s. 175–192.
 • ŠTĚPÁNEK 1989−1990
  Pavel Štěpánek, Španělské umění 17. a 18. století z československých sbírek, kat. výst., Středočeská galerie, Praha 1989.
 • ŠTĚPÁNEK 2019, s. 48–49
  Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century, Illustrated Summary Catalogue, Prague 2019.

Rukopis je rychlý a skicovitý a pojí se s dynamickým pojednáním světla a stínu, jež pomáhá sjednotit se smyslem pro plynulou formu a barvu. Tento styl je charakteristický pro madridskou školu a především pro Matea Cereza v jeho vrcholném období kolem roku 1660, kdy využíval poznatky a znalosti malby Velázqueze, Rubense, van Dycka a Antonia Peredy. První Cerezem datovaný obraz sv. Františka vznikl v roce 1657 (Museo Lázaro Galdiano, Madrid) a patří pro své strukturální kvality k nejlepším. Podobný námět vlastní Ejvelhem Museum of Art (University of Wisconsin, Madison, USA), kde se sv. František objevuje s rukama rozpřaženýma, v jiném přírodním rámci a bez doprovodu. Další obdobu nacházíme v Pradu (170 × 110 cm, kolem roku 1660).

Martina Jandlová (Štěpánek 2019 – kráceno) 2020