Pohled na Kolín a Deutz

Václav Hollar  – pravděpodobně
(13. 7. 1607 – 25. 3. 1677)
Název Pohled na Kolín a Deutz
Datování asi roku nebo po roce 1633
Provenience Hollareum
Způsob nabytí převedeno z Národního muzea v roce 1949
Inventární číslo K 31204
Katalogové číslo 7
Tematický celek Kresby Václava Hollara
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Rozměry
výška 75 mm / šířka 146 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • Kat. Kolín 1992, s. 59, kat. č. 7a
  Werner Schäfke, Wenzel Hollar – Die Kölner Jahre: Zeichnungen und Radierungen 1632–1636. Die Bestände des Kölnischen Stadtmuseums ergänzt durch Leihgaben aus Bonn, Chatsworth, Düsseldorf, Köln, Odenthal, Prag und Windsor, kat. výst., Kölnisches Stadtmuseum, Köln am Rhein 1992.
 • Kat. Manchester 1963, kat. č. D 14
  F. G. Grossmann, Wenceslaus Hollar 1607–1677, Drawings, Paintings, Etchings, kat., City Art Gallery, Manchester 1963.
 • Kat. Praha 2007, kat. č. II/15
  Alena Volrábová (ed.), Václav Hollar a Evropa mezi životem a zmarem / Wenceslaus Hollar and Europe between Life and Desolation, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 2007.
 • Merlos – Leson 1979, s. 87
  Johann Jacob Merlos – Willy Leson, Wenzel Hollar in Köln, 1632–1636, Köln am Rhein 1979.
 • Sprinzels 1938, č. 120
  Franz Sprinzels, Wenceslaus Hollar and His Drawings / Hollar: Handzeichnungen, Wien 1938.
 • Volrábová 2017, kat. č. I.G/3
  Alena Volrábová, Václav Hollar (1607–1677): kresby. Soupisový katalog, Národní galerie v Praze, Praha 2017.

Kresba navazuje na skicu pohledu na Deutz, kterou známe ze skicáře z John Rylands University Library v Manchesteru (Volrábová 2017, kat. č. I.G/2), a rozšiřuje záběr doprava na vzdálené kolínské panoráma, oživené loďkami na řece. Výjev se téměř shoduje s leptem pohledu na Kolín a Deutz, který Hollar vydal v rámci Německých pohledů mnohem později (P 746, NH 2483). Bohužel však grafiku nedatoval. Nelze v žádném případě říci, že by kresba sloužila jako předloha pro lept – ostatně není ani stranově převrácená –, je její o něco větší variantou. Téměř doslovná shoda kresby a leptu paradoxně nabádá k obezřetnosti ohledně pravosti kresby. Odraz ve vodě, který je v obou verzích proveden s nápadnou pozorností, nebýval v Hollarových kresbách tak výrazný; zabýval se jím detailně spíše v leptech. Také použití hnědé barvy pro pero je v této době nezvyklé. Pokud Hollarovo autorství přijmeme, můžeme ještě uvažovat, že kresbu podle zmíněné předlohy provedl v pozdějších létech, jak se stalo u řady jeho dalších prací.

Alena Volrábová 2020