Město Düren od jihovýchodu

(13. 7. 1607 – 25. 3. 1677)
Název Město Düren od jihovýchodu
Datování asi 1634
Provenience sbírka Welleslay; sbírka Vojtěcha Lanny
Způsob nabytí zakoupeno 10. 4. 1896 u R. Gutenkunst, Londýn
Inventární číslo K 31209
Katalogové číslo 6
Tematický celek Kresby Václava Hollara
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Značeno vlevo dole: WH 1634
Rozměry
výška 72 mm / šířka 382 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • Kat. Manchester 1963, kat. č. D 20
  F. G. Grossmann, Wenceslaus Hollar 1607–1677, Drawings, Paintings, Etchings, kat., City Art Gallery, Manchester 1963.
 • Kat. Praha 2007, kat. č. II/14
  Alena Volrábová (ed.), Václav Hollar a Evropa mezi životem a zmarem / Wenceslaus Hollar and Europe between Life and Desolation, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 2007.
 • Maaßen 1997, s. 342
  Johannes Maaßen, Düren im Skizzenbuch von Wenzel Hollar (1607–1677), in: Dürener Geschichtsblätter 84, 1997, s. 307–346, 324–325.
 • Sprinzels 1938, č. 286
  Franz Sprinzels, Wenceslaus Hollar and His Drawings / Hollar: Handzeichnungen, Wien 1938.
 • Volrábová 2017, kat. č. I.F/22
  Alena Volrábová, Václav Hollar (1607–1677): kresby. Soupisový katalog, Národní galerie v Praze, Praha 2017.

V letech 1632 až 1634 Hollar pobýval ve městě Düren nedaleko Kolína, kde nebylo v té době příliš bezpečno jednak kvůli dění třicetileté války a také pro epidemie nemocí. Připravoval zde plán města, který poté vydal, a zaujala jej nedaleká půvabná krajina, již kreslil. Miniaturistická a poměrně komorní veduta města – další z prací, které z tohoto období známe – v sobě obsahuje umělcovo zaujetí místem včetně jeho malebného okolí, plného vzrostlých stromů a keřů. Repusoár zabírá jemně zvlněný terén naznačený plynulými úspornými čarami a oživený drobnou postavou vlevo. Město nahlížené z profilu má čitelné všechny důležité dominanty. Jde vlastně o druhé celkové panoráma města, po vedutě Mohuče, která však má oproti této téměř monumentální charakter. Prostřednictvím pohledu na Düren projevil Hollar svůj jedinečný talent a osobitý styl, jejž dále rozvíjel.

Alena Volrábová 2020