Pohled na Mühlheim nad Rýnem

(13. 7. 1607 – 25. 3. 1677)
Název Pohled na Mühlheim nad Rýnem
Datování asi 1628
Provenience sbírka Williama Esdaile
Způsob nabytí zakoupeno Krausem v roce 1936 z aukce sbírky Henryho Oppenheimera, Christie’s, Londýn
Inventární číslo K 31221
Katalogové číslo 4
Tematický celek Kresby Václava Hollara
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Značeno vlevo dole: WH - 1628
Nápis Mullem / Rhenus fluvius
Přípis

W. Esdaile a 1833 (na rubu)

Rozměry
výška 86 mm / šířka 175 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • Denkstein 1977, s. 209
  Vladimír Denkstein, Hollarovy rané kresby z let 1625–1630 / The Early Drawings of Václav Hollar of 1625–1630, Umění XXV, 1977, s. 193–223
 • Kat. Kolín 1992, kat. č. 9h
  Werner Schäfke, Wenzel Hollar – Die Kölner Jahre: Zeichnungen und Radierungen 1632–1636. Die Bestände des Kölnischen Stadtmuseums ergänzt durch Leihgaben aus Bonn, Chatsworth, Düsseldorf, Köln, Odenthal, Prag und Windsor, kat. výst., Kölnisches Stadtmuseum, Köln am Rhein 1992.
 • Kat. Londýn 1983, kat. č. 14
  Antony Griffiths – Gabriela Kesnerová, Wenceslaus Hollar Prints and Drawings from the Collections of the National Gallery, Prague, and the British Museum, London, London 1983.
 • Kat. Milán 1966, č. 60
  L’Arte del Barocco in Bohemia, kat. výst., Palazzo reale, Milano 1966.
 • Kat. Praha 1983, kat. č. 6
  Gabriela Kesnerová – Anthony Griffiths, Václav Hollar: Kresby a grafické listy ze sbírek Britského muzea v Londýně a Národní galerie v Praze, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 1983.
 • Kat. Praha 2007, kat. č. II/11
  Alena Volrábová (ed.), Václav Hollar a Evropa mezi životem a zmarem / Wenceslaus Hollar and Europe between Life and Desolation, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 2007.
 • Sprinzels 1938, č. 115
  Franz Sprinzels, Wenceslaus Hollar and His Drawings / Hollar: Handzeichnungen, Wien 1938.
 • Volrábová 2017, kat. č. I.C/24
  Alena Volrábová, Václav Hollar (1607–1677): kresby. Soupisový katalog, Národní galerie v Praze, Praha 2017.

Tato poněkud záhadná kresba zachycuje krajinu u Rýna se vzdáleným pohledem na město Mühlheim, blízko Kolína nad Rýnem. Sprinzels ji zařadil mezi kresby z cesty s hrabětem z Arundelu, ale styl provedení odpovídá Hollarovým raným pracím – je blízký pohledu na Štrasburk (Volrábová 2017, kat. č. I.C/21, 23). Navíc zde vedle Hollarova monogramu nalezneme špatně čitelný zbytek datace 1628. Je to vlastně jediná kresba z tohoto raného období s námětem krajiny u Kolína nad Rýnem. Znamenalo by to, že již za svého pobytu ve Štrasburku Hollar do Kolína zajížděl. Stejná krajina vyšla v rámci Amoenissimae Aliquot Locorum ... Prospectus z let 1643 až 1644 (P 725, NH 448). Tyto pohledy v části výjevů z Německa přísně chronologicky řazeny nejsou, jen německá místa předcházejí pohledům z Anglie. A tak se u grafik v řazení tohoto pohledu do Hollarova kreslířského vývoje nemůžeme přidržet.

Alena Volrábová 2020